De Phoenix Big Band is voort­gekomen uit de big­band van de Wage­ningse muziek­school 't Venster.
Na het faillisse­ment daarvan in 2017 besloten de leden van die big band om zelf­standig door te gaan onder de naam Phoenix Big Band (immers, uit de as herrezen).

De big band bestaat uit enthousiaste jonge, middel­bare en oudere band­leden onder de bezielende leiding van dirigent (tevens saxo­foon­docent) Mark Lenselink.
Het reper­toire omvat een aantal zang­num­mers die Angela van der Sluis voor haar reke­ning neemt.

Onze repetities vinden plaats op de maandagavond bij Studio 13, Ohmstraat 4 in Ede.

Meer video's op ons YouTube-kanaal.